PiszeO.IT

Czysty kod w PHP i JavaScript – przykłady i wyjaśnienia

W tekście znajdziecie odnośniki do materiałów zawierających dobre praktyk pisania kodu w JavaScript i PHP . Odnośniki wyjaśniają także założenia opisane w książce „Czysty kod” Roberta C. Martina kryjących się pod skrótem SOLID.

Robert C. Martin w książce „Czysty kod” pisze:

Programowanie jest bardziej rzemiosłem niż sztuką. Aby pisać czysty kod, musimy na początku napisać brudny kod, a następnie go oczyścić.

i kolejny cytat:

Pierwsza zasada dotycząca konstruowania funkcji jest taka, że powinny być małe. Druga zasada mówi, że powinny być mniejsze, niż są.

SOLID opisuje pięć podstawowych założeń programowania obiektowego:
– zasady jednej odpowiedzialności (ang. single responsibility),
– zasady otwarte-zamknięte (ang. open-close),
– zasady podstawienia Liskov (ang. Liskov substitution principle),
– zasady segregacji interfejsów (ang. interface segregation principle)
– zasady odwrócenia zależności (ang. dependency inversion principle).

Materiały dostępne na GitHub:

GitHub - Czysty kod w PHPGitHub - Czysty kod w JavaScript

 

Miłosz Karolczyk

Nazywam się Miłosz Karolczyk i w mojej ponad 12-letniej karierze zawodowej miałem okazję wcielić się w kilka ról projektowych, zarządzać zespołami programistów oraz świadczyć usługi dla dużej grupy kapitałowej. Realizowałem projekty IT w roli architekta, programisty, Project Managera dla wielu podmiotów z różnych branż.

Daje mi to szeroką perspektywę spojrzenia na zagadnienia związane z prowadzeniem projektów i tworzenia oprogramowania. Jestem gorącym zwolennikiem architektury ewolucyjnej, podejścia DDD, Event Stormingu oraz modularyzacji.Uwielbiam proste rozwiązania i szczupłe podejście do zarządzania oraz tworzenia produktów.

Więcej o mnie tutaj...