PiszeO.IT

Platformy LowCode – jak skrócić czas potrzebny na wytworzenie oprogramowania

Rozwój systemów informatycznych jest drogi. To fakt. Zajmuje dużo czasu i pieniędzy. Przedsiębiorstwa nieustannie poszukują rozwiązań, które pomogą im wytworzyć i wdrożyć aplikacje i systemy w krótszym czasie i niższym budżecie. W tym celu powstały narzędzia i platformy typu Low-Code, które mogą pomóc każdemu, kto ma podstawową wiedzę techniczną, by tworzyć w pełni funkcjonalne aplikacje czy rozbudowane systemy informatyczne.

Ta technologia, która nazywana jest na różne sposoby:

  • Low-Code applications developement
  • RAD (Rapid Application Developement), jest zasadniczo zestawem narzędzi, które sprawiają, że tworzenie aplikacji i zaawansowanych systemów informatycznych jest coraz szybsze i bardziej produktywne.

Czy zatem te narzędzia/platformy są rzeczywiście tak rewolucyjne, jak obiecują dostawcy? Czy mogą naprawdę przyspieszyć tworzenie aplikacji?

W niniejszym artykule chcę skupić się wyłącznie na platformach LowCode służących do budowy biznesowych systemów i aplikacji informatycznych.

Przyjrzyjmy się z bliska niektórym z największych zalet, jakie oferują:

1. Krótszy czas „time to market”

Jedną z największych zalet oferowanych przez platformy LowCode jest to, że umożliwiają one znacznie szybsze wdrażanie aplikacji niż jakakolwiek inna forma tworzenia aplikacji.
Tradycyjnie wyprodukowanie systemu informatycznego może zająć od 3 do 12 miesięcy. Ale dzięki tym szybkim platformom możliwe jest skrócenie tego okres do kilku miesięcy, a nawet tygodni.

Dzieje się tak przede wszystkim dzięki dwóm głównym cechom – narzędziom wizualnym i zintegrowanej platformie aplikacji. Zamiast ręcznie pisać dużą ilość kod, platformy LowCode posiadają gotowe framework-i, które mogą być wykorzystane przez każdego, kto ma podstawową wiedzę programistyczną. Bogaty system bibliotek UI, logiki i obsługi bazy danych pozwala bardziej produktywnie wytwarzać aplikacje.

2. Zwiększona prędkość wytwarzania aplikacji

Platformy LowCode umożliwiają wydawanie nowych wersji oprogramowania znacznie szybciej niż programowanie metodami tradycyjnymi. Pomagają w bardzo krótkim czasie wytworzyć MVP i są gotowe do uzyskania informacji zwrotnych bezpośrednio od użytkowników. Od tego momentu wszystkie zmiany i ulepszenia mogą być wykonywane w czasie niemal rzeczywistym – bez czekania tygodniami, aż prototypy będą gotowe do testowania przez użytkownika.

Dzięki technologii LowCode adaptacja oprogramowania staje się szybsza, a proces wytwarzania bardzo zwinny, co zasadniczo zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa go postrzegają.

3. Zwiększone zaangażowanie i zadowolenie interesariusz

Z uwagi na szybką i wydajną pracę z takimi platformami, kolejne wydania wytwarzanego oprogramowania pozwalają interesariuszom na błyskawiczne zapoznanie się z nowymi funkcjonalnościami. Umożliwia to niemal bieżące konsultowanie i wdrażanie zmian w systemie informatycznym. Co więcej – prowadzi do wysoce angażującego procesu, który dzięki skróceniu czasu potrzebnego na kolejne wydania i błyskawicznie wprowadzanych zmianach, daje interesariuszom poczucie wpływu na ostateczny zakres wdrażanego rozwiązania.

4. Łatwa konserwacja i aktualizacja

Jedną z wielkich zalet aplikacji wytwarzanych w narzędziach klasy LowCode jest to, że są one znacznie łatwiejsze do utrzymania i aktualizacji. Dzieje się tak, ponieważ platformy te mają często wbudowane mechanizmy do aktualizacji oprogramowania.

Jak widać, korzyści są zasadnicze i wydaje się, że podejście LowCode ma swoje zasłużone miejsce w wytwarzaniu oprogramowania.

Należy jednak pamiętać, że każde narzędzie powstaje z oparciu o pewne założenia i nie samo narzędzie jest najistotniejsze, ale całościowy jego koncept. Przy wyborze konkretnej platformy najważniejsze jest dokładne zrozumienie założeń jakie przyświecały jej twórcom. Dopiero wtedy konkretny użytkownik może poprawnie i w pełni zacząć skutecznie wykorzystywać możliwości jakie niosą platformy LowCode.

Piotr Moczulski

Praktyk precyzyjnego komunikowania się. Od ponad 15 lat pracuje z projektami informatycznymi w całym cyklu ich życia, począwszy od gromadzenia i analizy wymagań, poprzez projektowanie, po wdrażanie wytworzonego oprogramowania. W tramach Teamu 4EVOLVE współtworzy platformę low-code do tworzenia nowego rodzaju aplikacji i systemów biznesowych – Flexmark Platform. Więcej informacji: www.4evolve-systems.eu