PiszeO.IT

Behavior Driven Development – BDD. Jak pisać wymagania zrozumiałe dla wszystkich

Skuteczna komunikacja między zespołem deweloperskim, a interesariuszami oraz rozumienie potrzeb obu stron, to kluczowy element wytwarzania i rozwoju oprogramowania. Znalezienie wspólnego języka, który zapewni spójny opis funkcjonalności może...

Kategoria: Ważne